Sofia 212

View Gallery 3 Photos

photographed by KSENIYA KIBIREVA / @ksushakibirevaphoto
Model: Sofia Razuvaeva / @sofiarazuvaeva
Make-up: Valentina Tomash / @valentina_tomash
Stylist: Leksa Mashkovskaya / @goshablonde

Avatar
Posh Kids Magazine

Online Editor

Here to give great content.